Vraag 01

1. De manier waarop jonge vinken hun zang leren vertoont opvallende overeenkomsten met de manier waarop kinderen hun taal verwerven. Dat is zo omdat: